Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie din ziua hramului

Foto

Marţi, 15 august 2017, ziua sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie pe Altarul de Vară al Mănăstirii, unul dintre cele mai frumoase din Episcopie, înconjurat de un sobor de peste 40 de preoţi şi diaconi, între care Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Pr. Grigore Andreica, proin-protopop al Vişeului, preoţi din parohiile Episcopiei. Din sobor a făcut parte şi un preot ortodox din Italia, care a venit în România pentru a participa la hramul Mănăstirii Moisei cu coconii borşenilor. A fost prezent şi un preot din Ucraina.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Arhanghelii” al preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Pr. Dr. Petrică Covaciu.

În rândul credincioşilor s-au aflat Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş, inspector pentru învăţământul religios din România, Ing. Mircea Leţiu, membru în Adunarea Episcopală şi fost membru Adunarea Naţională Bisericească, primarul Toader Şteţcu, deputatul Gheorghe Şimon, Doru Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.

Număr record de credincioşi a sosit la hramul Mănăstirii Moisei, peste 30.000, unii veniţi chiar din ziua precedentă, după tradiţia locului, pentru a participa la Vecernie şi la slujba de priveghere de toată noaptea.

Trei Sfinte Liturghii s-au oficiat în ziua hramului: una în limba ucraineană, la ora 3,00, pe Văile din jur aflându-se mai multe sate ucrainene, alta la ora 4,00, pentru împărtăşirea credincioşilor care s-au spovedit în cursul după amiezii şi nopţii, şi Sfânta Liturghie Arhierească de la ora 10,00, cu ocazia hramului.

O echipă de 12 jandarmi a fost de faţă, pentru a asigura ordinea, dar nu au avut ce face, pentru că fiecare credincios a petrecut cu evlavie şi în rugăciuni în cele două zile. Şi un amănunt care spune mult: în urma miilor de credincioşi care au umplut la maxim curtea generoasă a mănăstirii, a rămas un câmp curat, fără pungi sau hârtii aruncate pe jos, ceea ce ne vorbeşte fără cuvinte despre educaţia credincioşilor care au venit la mănăstire: oameni ordonaţi, curaţi şi iubitori de frumos.

Procesiunile

Şi anul acesta procesiunile venite de pe Văile Izei, Vişeului, Ruscovei şi Borşei au constituit atracţia credincioşilor.
Procesiunile, numite „prosesii” în limbajul locului, au păstrat tradiţia de sute de ani: în frunte preotul sau preoţii, urmaţi de copiii mai mici, apoi copiii mai mari, tinerii şi tinerele, îmbrăcaţi toţi în alb, iar după aceea oamenii în vârstă, vin pe jos, interpretând cântece către Maica Domnului, înconjoară biserica de lemn apoi biserica de zid, de trei ori, intră în biserică şi se închină la icoana făcătoare de minuni şi la celelalte icoane, după care ies în mulţime. Fac acest lucru la sosire, dimineaţa, înainte de începerea Sfintei Liturghii, şi apoi, după Sfânta Liturghie, înainte de a pleca spre casă. Practic, în după amiaza zilei dinaintea hramului şi în ziua hramului, Mănăstirea Moisei răsună de cântece închinate Maicii Domnului, încât este o atmosferă de un farmec aparte şi ţi se pare că îngerii din cer cântă, nu pelerinii veniţi în procesii.

„Este Maramureşul îmbrăcat în lumină, în sărbătoare. Aceasta este sărbătoarea iubirii faţă de Maica Domnului”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Cuvânt de învăţătură despre Maica Domnului

În cuvântul de învăţătură rostit, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioşilor cine este Maica Domnului şi de ce este Ea importantă pentru viaţa credincioşilor şi mântuirea lor.

„Maica Domnului a fost înaintea tuturor purtătoare de Hristos, purtătoare de Dumnezeu, purtătoare de har, aşa o şi numeşte îngerul lui Dumnezeu, Gavriil, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Fecioara smerită şi ascultătoare primeşte taina lui Dumnezeu cu evlavie şi recunoştinţă şi aduce în lume pe Cel Preaînalt, pe Cel necuprins, pe Cel neajuns, pe Cel care nu-L încap cerurile şi cerurile cerurilor.”

Maica Domnului este mai presus decât oricine de pe pământ:

„Pentru noi, creştinii, Maica Domnului este mai presus decât orice bărbat din lume. Şi femeia creştină care aduce pe lume viaţă este mai presus decât un bărbat. Aşa a vrut Dumnezeu”, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop.

Creştinismul pune un mare preț pe femeie:

„Unde a aşezat creştinismul femeia, n-a aşezat-o nimeni, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De 2000 de ani femeia are un rol extraordinar. Maica Domnului este vrednică să-i aducem preacinstire, pentru că a făcut posibil ca în fiinţa ei plină de sfinţenie, de lumină şi de har, să se sălăşluiască Dumnezeu. Să se întrupeze Fiul Său. De aceea, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este praznic mare. Este praznic împărătesc. Este praznic al praznicelor Maicii Domnului. De ce? Pentru că astăzi, Maica Domnului, a cărei Adormire o prăznuim, nu moare ca orice muritor de rând, ci adorme.”

Distincție

Părintele stareț, Arhimandritul Teofil Pop, a fost distins cu Crucea „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș”, pentru buna chivernisire cu responsabilitate a patrimoniului sfintei Mănăstiri Moisei, pentru reînnoirea bisericii de zid, pentru construirea și darea în folosință, la cele mai înalte standarde, a Centrului Pastoral, Cultural și Monahal „Sfântul Mitropolit Sava Brancovici”.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar, pentru muzeul eparhiei, o icoană cu Adormirea Maicii Domnului, cumpărată din banii credincioșilor.

A fost o zi de mare sărbătoare la hramul Mănăstirii Moisei, care a avut loc pe o vreme deosebit de frumoasă, ziua, și o noapte răcoroasă, venită după o zi cu puțină ploaie. Un număr de peste 30.000 de credincioși au umplut curtea mănăstirii, spre a se ruga și închina la icoana făcătoare de minuni, mulți dintre ei stând la privegherea de toată noaptea și la sfintele slujbe.

Târnosire şi hram la Mănăstirea Moisei

Foto

Luni, 14 august 2017, ajunul sărbătorii „Adormirea Maicii Domnului”, şi marţi, 15 august 2017, ziua praznicului împărătesc „Adormirea Maicii Domnului”, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a slujit la Mănăstirea Moisei din Maramureşul Voievodal, unde, în preziua sărbătorii, a târnosit biserica Mănăstirii, a oficiat Slujba Vecerniei cu Litie şi a rostit o meditație, iar în ziua hramului a săvârșit Sfânta Liturghie.

Târnosirea bisericii Mănăstirii Moisei

Luni, 14 august 29017, în ajunul marelui praznic împărătesc al Adormirii Maicii Domnului, de la ora 17,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului a oficiat Sfânta Slujbă a târnosirii bisericii Mănăstirii Moisei, cu hramul mare – Adormirea Maicii Domnului şi hramul de iarnă - Întâmpinarea Domnului.

Mănăstirea Moisei are o istorie străveche, iar ca dată de referinţă se aminteşte anul 1599, când a fost ridicată biserica de lemn monument istoric, de către un călugăr Iosif. În această biserică au slujit arhierei vestiţi, ca mitropolitul Sava Brancovici de la Alba Iulia, Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş, episcopul Dumitru Pop, arhiepiscopul Teofil Herineanu al Vadului, Feleacului şi Clujului şi, de foarte multe ori, veşnicul de pomenire Arhiepiscop Justinian.

La mănăstire a existat o şcoală de dieci şi un centru de iconari, iar în bisericile mănăstirii Sfintele Liturghii s-au desfăşurat neîntrerupt, indiferent de vitregiile care au trecut peste ea, deoarece a funcţionat în perioadele grele ca biserică parohială.

Actuala biserică a mănăstirii a fost construită din piatră şi cărămidă între anii 1905-1910 şi târnosită prima dată de abia în 1986, după 76 de ani de la construire.

Târnosirea de acum, la 31 de ani de la prima sfinţire şi la 107 ani de la zidire, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, s-a făcut ca urmare a lucrărilor de renovare în exterior, a înlocuirii policandrelor şi de refacere a pristolului în tiparele arhitecturii bizantine. Slujba de târnosire s-a făcut cu respectarea întocmai a canoanelor Bisericii Ortodoxe: aşezarea Documentului de sfinţire şi a sfintelor moaşte în piciorul Sfintei Mese, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a Sfintei Mese, dar şi a exteriorului bisericii, punerea icoanelor celor patru Evanghelişti: Matei, Ioan, Luca şi Marcu, punerea veşmintelor pe sfânta Masă. Sfânta Masă reprezintă Mormântul Domnului şi este cel mai sfânt loc de pe pământ.

Meditaţie de seară

După slujba de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Slujba Vecerniei, unită cu Litia, înconjurat de un sobor de peste 25 de preoţi, iar în final a rostit o meditaţie, în care a vorbit credincioşilor despre Maica Domnului, despre sfinţenia locurilor închinate Maicii Domnului, cum sunt mănăstirile, inclusiv cel al Mănăstirii de la Moisei, despre istoricul bisericii monument istoric, sfinţită de mitropolitul Sava Brancovici, despre ceilalţi episcopi care au slujit în acest sfânt locaş, din care unii au avut reşedinţa aici, despre istoria de 400 de ani a acestei mănăstiri, care a fost ocrotită de Dumnezeu, ea nefiind arsă sau distrusă nici de năvălirile tătarilor, care au incendiat două biserici de lemn din Moisei, nici de tunurile lui Bukow, care a distrus peste 150 de mănăstiri din Transilvania, pentru a-i obliga pe români să-şi părăsească credinţa ortodoxă, şi n-au închis-o nici comuniştii, timp în care a funcționat ca biserică de parohie.

„Iată, suntem pe un loc sfânt cu 400 de ani de existenţă neîntreruptă, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. De aceea este atât de iubită, atât de mult preţuită, atât de mult căutată şi rugăciunile sunt împlinite.”

Un loc aparte în cadrul meditaţiei l-au ocupat cuvintele despre pelerinaje şi procesiunile care vin la Mănăstirea Moisei în ziua hramului, fenomen unic în ţară şi în lume, prin costumațiile și cântecele interpretate, care este admirat de toată lumea. Mai există procesiuni și în alte părți ale Transilvaniei, dar cele de la Moisei au unicitatea lor.

„Viaţa noastră este un pelerinaj către Împărăţia lui Dumnezeu şi întâlnirea cu El. De când ne naştem ne îndreptăm spre veşnicie, spre şi mai multă viaţă. Un pelerinaj către Dumnezeu, către Împărăţia lui Dumnezeu, ca să intrăm în familia lui Dumnezeu, unde este Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii Prooroci, Sfinţii Apostoli şi toţi Sfinţii, milioanele de sfinţi, mucenici şi cuvioşi, mărturisitori, închinători, rugători din toate neamurile şi din neamul nostru, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Dorul de întâlnire cu veşnicia, cu Dumnezeu cel Veşnic, cu Dumnezeul adevărului, cu Dumnezeul mângâierii, cu Dumnezeul tuturor darurilor. Şi atunci căutăm locurile cele mai sfinte de pe pământ.”

Vorbind strict despre pelerinaje, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a îndemnat pe credincioşii prezenţi:

„Să nu lăsaţi tradiţia. V-a spus-o Înaltpreasfinţitul Justinian şi vă spun şi eu. Să n-o lăsaţi, că e tot ce avem noi mai frumos în România şi mai preţios”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Sărbătoarea „Întâmpinarea Domnului” în decor de autentică iarnă maramureşeană

Foto

Joi, 2 februarie 2017, cu începere de la ora 9,30, de praznicul împărătesc „Întâmpinarea Domnului”, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiatprimaSfântă Liturghie Arhierească, de când este Întâistătătorul Eparhiei, la Mănăstirea Moisei din Maramureşul Voievodal.

Praznic împărătesc în decor de iarnă autentică

„A devenit o tradiţie ca în frumuseţea unică a iernii maramureşene să ne întâlnim de sărbătoarea Întâmpinării Domnului la sfânta noastră mănăstire de la Moisei, a spus Preasfinţitul Episcop Iustin. Şi iată că, după geruri care n-au mai fost de vreo 5 ani, este o întâlnire plină de lumină şi de căldură sufletească, pentru că atunci când oamenii se întâlnesc cu gânduri curate şi cu sentimente adevărate, se luminează şi atmosfera în jur. Când oamenii sunt încrâncenaţi, în război şi duşmănie, se întunecă şi cerul, şi pământul, şi vin peste noi necazuri şi dureri,” a continuat Preasfinţitul Părinte.

Şi a fost, cu adevărat, o frumoasă sărbătoare la Moisei, oamenii umplând până la refuz biserica, pentru că Mănăstirea Moisei adună credincioşii atât la bucurie, ca astăzi, cât şi la necaz, când vin şi se roagă în genunchi ca pe cei plecaţi la muncă în străinătate s-i ocrotească Dumnezeu cu milostiva Sa putere de grijă.

În rândul credincioşilor am văzut bărbaţi şi femei din Moisei, de pe Valea Izei şi Valea Vişeului, din Borşa şi chiar de mai departe. Între ei, ing. Mircea Leţiu, membru supleant în Adunarea Eparhială, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească. Au fost prezente stareţe şi monahii din protopopiatele Vişeu, Sighet şi Satu Mare.

Sobor ales de călugări şi preoţi de mir

Un sobor ales de preoţi l-au onorat pe părintele stareţ al Mănăstirii Moisei, Arhimandritul Teofil Pop, care de 10 ani este întâistătătorul complexului monahal, ce are o dăinuire pe acest loc de peste 300 de ani. Au făcut parte din sobor Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc al Episcopiei şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Protopopiatul Lăpuş, care a venit împreună cu Protos. Ioachim Tomoiagă, născut în Moisei. Lor li s-au adăugat stareţii, duhovnicii şi preoţi slujitori din cele 10 mănăstiri din Protopopiatul Vişeu, în frunte cu protopopul Pr. Mihai Chira, protoiereul Vişeului, şi Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, preoţi de mir din parohiile Moiseiului, Borşei şi din localităţile învecinate, între ei fiind slujitor chiar un preot din Moldova.

Hirotonire întru diacon

În timpul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Iustin a hirotonit întru diacon, pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae” din Vişeu de Sus, pe tânărul teolog Iulian Scripciuc, cântăreţ la strana acestei biserici. El va sluji ca diacon acest sfânt locaş de închinare.

Cuvântul de învăţătură

Părintele Episcop Iustin a rostit un cuprinzător cuvânt de învăţătură despre semnificaţia creştinească a sărbătorii Întâmpinarea Domnului de către bătrânul Simion, îndemnând credincioşii la păstrarea obiceiurilor creştineşti, a Tradiţiei Bisericii, a credinţei adevărate, a sfinţeniei prin prezenţa în Biserica lui Hristos.

„Iisus Hristos Pruncul este Mântuitorul. Acesta este învăţătura din sărbătoarea de astăzi, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop. Templul a fost cel mai sfânt loc de pe pământ pentru neamul ales şi Biserica lui Hristos, pentru noi, este cel mai sfânt loc de pe pământ. Aici este locul odihnei şi liniştii noastre, şi împăcării. Aici este locul în care găsim adevărul”.

O icoană cu Maica Domnului primită în dar

Părintele stareţ Arhim. Teofil Pop, a dăruit, după ce a rostit cuvântul de mulţumire părintelui Episcop şi invitaţilor, icoana Maicii Domnului „Vrednică eşti!” Momentul a fost subliniat de Părintele Episcop prin explicarea istoriei acestei icoane din Sfântul Munte Atos şi însemnătatea ei.

 

 • Sfânta liturghie Arhierească, patronată de Înalt Prea Sfinția Sa Iosif Pop, Mitropolitul Europei Occidentale și Meriodionale. 15 august 2016 - Foto.
 • Taina Sfantului Maslu - Foto.
 • Sfanta Liturghie - 14 august 2016 - Foto.

"Am venit Maicuta sa te mai vedem
Sa ne spunem dorul, care il avem"...
Timp binecuvântat a sosit iar in Maramuresul voievodal, Praznicul "Adormirii Maicii Domnului" care este sărbătoarea cea mai cinstită si pretuita de crestinii ortodocsi din Tara Maramureșului si din Transilvania, acesta fiind praznicul care se regaseste in centrul praznicelor închinate Maicii Domnului.
Ca in fiecare an Manastirea Moisei cea mai veche vatra monahală din Maramureș isi serbează hramul.
Anul acesta la invitatia Preasfințitului Iustin Sigheteanul va fi in mijlocul credinciosilor Înalt Preasfintia Sa Iosif Pop, Mitropolitul Europei Centrale si Meridionale.
Programul va debuta Duminica 14 august începând cu ora 18:00, cu Slujba Vecernie cu Litie.
Programul va urma de la ora 22:00 cu Slujba Privegherii Prohodul Maicii Domnului si Dezlegarile Sfântului Vasile cel Mare.
-15 august ora 2:30 Sfanta Liturghie in limba ucraineană
-ora 4:00 Sfanta Liturghie cu impartasirea credincioșilor
-ora 6:00 Sfintirea Apei
-ora 7:00 Taina Sfântului Maslu
-ora 8:00 Parastasul pentru cei adormiti
-ora 10:00 Sfanta Liturghie Arhiereasca

Va asteptam cu frateasca dragoste,

Straret Arhim. Teofil Pop

FOTO

 • Tabăra de vară și de pictură Sfântul Sava Brancovici de la Mănăstirea Moisei sau locul în care înveți cum să trăiești frumos și creștinește. FOTO.

  Vacanța de vară reprezintă pentru toți elevii timpul cel mai potrivit pentru bine-meritata odihnă după un an școlar în care s-au ostenit să învețe.

  Dacă unii copii folosesc acest timp pentru a se juca mai mult, a face drumeții, a citi sau pur și simplu a se relaxa, sau pentru a petrece cât mai mult timp cu familiile lor, fie mergând la bunici sau cu părinții în concediu sau la părinți în țările în care aceștia lucrează, alții aleg să participe la diferite activități organizate din care continuă să învețe multe lucruri de folos pentru viața lor, cum ar fi diverse ateliere, cursuri, cercuri sau tabere de vară.

  Și în acest an, 30 de elevi, începând cu Clasa pregătitoare până în clasa a VIII-a, au participat la o astfel de activitate educativ-recreativă, organizată la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Moisei.

  Este vorba de ,,Tabăra de vară și de pictură Sf. Sava Brancovici ” care a avut loc în perioada 4-9 iulie 2016 și care cu ajutorul lui Dumnezeu a ajuns la ediția a VII-a.

  Ca în fiecare an, această tabără oferă elevilor posibilitatea de a petrece o săptămână din vacanța lor de vară într-un mod plăcut dar și util.

  Deși este vorba de o tabără creștină, organizată de către o mănăstire și desfășurată în cadrul acesteia, tabăra de vară de la Mănăstirea Moisei nu are ca scop îndoctrinarea tinerilor, scopul ei fiind acela de a arăta tinerilor cum își pot trăi viața frumos, creștinește, făcând din toate atât cât este nevoie pentru ca viața lor să fie una cât mai echilibrată.

  Astfel și activitățile desfășurate în această tabără au fost gândite în acest sens.

  Mai întâi pentru a trăi echilibrat omul are nevoie de hrană trupească cât mai sănătoasă și aer, cât mai curat, și aici la poalele Pietrosului Rodnei acest lucru a fost posibil sută la sută, căci hrana asigurată la mănăstire este cea mai naturală și sănătoasă, iar aerul respirat atât în drumeții cât și în clipele liber de relaxare în curtea mănăstirii a fost unul înmiresmat de aromele teilor înfloriți, a brazilor și a ierbii proaspăt cosită.

  Pe lângă hrana trupească, omul mai are nevoie și de hrană sufletească și din aceasta au putut gusta din plin copiii prezenți, participând la slujbele mănăstirii, activând chiar la strană, și luând parte la Sfintele Taine ale Spovedaniei, Împărtășaniei și a Maslului, purtând convorbiri pe diferite teme duhovnicești sau pur și simplu trăind câteva zile în acea atmosferă plină de liniște și de har pe care o poți simți în această sfântă mănăstire.

  De asemenea omul nu se simte împlinit dacă nu realizează ceva în viață, dacă nu-și pune în valoare talanții primiți de la Dumnezeu.

  Și copiii participanți la tabără au zugrăvit câte o icoană pe care la final au dus-o la casele lor, au învățat să împletească brățări, să ajute la unele munci din incinta mănăstirii, au învățat pricesne pe care le-au cântat la sfintele slujbe, s-au gospodărit aproape singuri în camere, la masă și în spațiul de lucru.

  Un alt aspect căruia omul ar trebui să-i acorde mai multă atenție este și păstrarea legăturii cu originile și tradițiile strămoșești.

  În tabăra din acest an, pe lângă refacerea legăturii spirituale cu strămoșii prin rugăciunea pe care participanții au făcut-o în bisericuța de lemn, în acest loc încărcat de istorie, căci Mănăstirea Moisei are o vechime de peste 400 de ani, și prin deprinderea unui meșteșug care a fost practicat în această mănăstire și anume pictarea de icoane, aceștia au avut posibilitatea să se întoarcă puțin în timp și să învețe câteva lucruri interesante și despre meșteșugurile strămoșilor noștri, care tind să dispară încet-încet în această lume modernă, și pe care niște oameni cu suflet pur românesc încearcă să le scape de la pieire și să le reactiveze în rândul tinerilor dornici de a le practica. Acest lucru a fost posibil prin vizita pe care participanții au făcut-o într-una din zile la Centrul de Inovație și Creație iMMart din apropierea mănăstirii, unde au fost primiți cu drag de doamna Holiciu Andreea care le-a prezentat câteva lucruri despre meșteșugurile tradiționale și unde , sub îndrumarea doamnei profesoare Raluca Moldovan de la Clubul Copiilor Vişeu de Sus, au creat brăţări împletite din şnur colorat şi au fost iniţiaţi în meşteşugul manufacturării de zgărdane, podoabă care completează portul popular al femeilor din Maramureş.

  Orice om are nevoie însă și de momente de relaxare și chiar de distracție mai ales la vârsta tinereței.

  Elevii participanți au avut și astfel de momente în tabără cum ar fi jocuri în aer liber sau în interior, foc de tabără, vizionare de film, plimbare cu hidrobicicleta pe lacul mănăstirii.

  Dar cel mai important lucru pentru om e acela de a trăi așa cum se cuvine în comuniune cu semenii și cu Părintele său cel ceresc.

  Și în această tabără elevii au avut posibilitatea să-și facă noi prieteni, să socializeze, să învețe cum să se comporte față de ceilalți oameni, dar și să intre în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune și prin făptuirea faptelor creștinești.

  Faptul că mulți copii sunt dornici să participe la această tabără, unii participând chiar și pentru a treia oară, iar impresiile de final ale participanților, sunt pozitive, arată că tinerii își doresc să participe la astfel de activități și au nevoie de ele pentru că din acestea au multe de învățat pentru viața lor.

  Reușita ediției din anul acesta se datorează unor oameni puțini dar inimoși care s-au jertfit puțin câte puțin pentru acești tineri minunați față de care avem datoria de ai crește frumos, creștinește, departe de toată urâciunea lumii acesteia. Aceștia sunt Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, împreună cu obștea mănăstirii, Diaconul profesor Moldovan Emilian-Ioan (Școala Gimnazială Nr.1 Moisei) și doamnele profesoare Moldovan Raluca-Maria (Clubul Copiilor Sighetu-Marmației Filiala Vișeu de Sus), Grec Claudia-Maria (Școala Gimnazială Nr.9 Borșa), Tomoiagă Ioana (Liceul Tehnologic Nr.4 Vișeu de Sus) și Pop Laura (Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud), doamnei Lontiș Daniela, voluntar, și doamnelor bucătărese Pop Maria și Cuc Ileana, cărora pe această cale le mulțumim pentru efortul depus și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească jertfa înmulțind binele în viețile lor și a celor apropiați lor.

  E frumos să trăiești creștinește și Tabăra de vară și de pictură Sf. Sava Brancovici a reușit sperăm și în anul acesta să-i învețe pe cei 30 de copii participanți, care sperăm că la rândul lor îi vor învăța și pe alți tineri de vârsta lor, cum pot să facă acest lucru.

  Diacon profesor Moldovan Emilian-Ioan – Școala Gimnazială Nr.1 Moisei Maramureș

  Prof. Moldovan Raluca-Maria – Clubul Copiilor Sighetu-Marmației Filiala Vișeu de Sus
 • 2 mai 2016 -Luni a doua zi de Pasti de la ora 9:00 Utrenia urmata de Sfanta Liturghie. Foto.
 • Slujba Vecerniei (A doua Inviere) -2016. Foto.
 • Manastirea " Adormirea Maicii Domnului" Moisei-2016-Foto.

Programul Slujbelor de Pasti la Manastirea Moisei:


Slujba Învierii de la ora 24:00 urmata de Sfanta Liturghie.
Slujba Vecerniei(II Inviere) de la ora 12:00.
Luni a doua zi de Pasti de la ora 9:00 Utrenia urmata de Sfanta Liturghie
Marti a treia zi de Pasti de la ora 9:00 Utrenia urmata de Sfanta Liturghie.

Prohodul Domnului...

"In mormant viata pus ai fost Hristoase si s-au spaimantat ostirile îngerești, plecaciunea Ta cea multa preamarim".

 

 

 

Foto.

 • Duminica a IV a din Postul Mare la Manastirea Moisei. "Rugaciunea si Postul, doua cai ce duc la mantuire"...Foto.

 

 • Sfântă Liturghie Arhierească la cea mai veche mănăstirea maramureşeană

  Biserica Mănăstirii Moisei şi spaţiul din jurul ei au fost pline de credincioşi azi, la sărbătoarea împărătească a Întâmpinării Domnului, când Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat aici Sfânta Liturghie Arhierească, în mijlocul unui mare sobor de preoţi. Din sobor au făcut parte arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial, arhim. dr. Timotei Bel, stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă şi exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Eparhie, pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, stareţi de mănăstiri, preoţi din parohiile de pe văile Izei şi Vişeului, preoţi din obştea mănăstirii, în frunte cu arhim. Teofil Pop, stareţul sfântului locaş, diaconi. În rândul credincioşilor s-a aflat maica Filofteia Oltean, stareţa Mănăstirii Bârsana, Toader Şteţco, primarul comunei Moisei, Nicolae Burzo, primarul comunei Groşii Ţibleşului, localitatea de naştere a stareţului Teofil, alte oficialităţi judeţene şi locale. A fost prezent Mircea Leţiu, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, pe cheltuiala căruia în fiecare an este adusă în Eparhie Lumina de la Biserica Învierii din Ţara Sfântă. Slujirea în această mănăstire de sărbătoarea Înălţării Domnului a devenit o tradiţie pentru ierarhul maramureşean şi pentru credincioşii din Moisei şi satele din jur, cunoscându-se faptul că lumea în această zonă este foarte credincioasă şi de circa 10 ani îşi aşteaptă ierarhul să se roage împreună cu el. În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a vorbit despre Întâmpinarea Domnului la templu de către Dreptul Simeon, prezentând credincioşilor nu numai evenimentul în sine, ci şi contextul în care s-a petrecut, precum şi învăţăturile pe care le desprindem din aceasta. După încheierea Sfintei Liturghii Arhiereşti, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigeheteanul a acordat primarului distincţia „Crucea Voievodală Maramureşeană pentru laici” pentru construirea şi asfaltarea drumului către mănăstire, realizând un circuit al accesului, necesar mai ales în perioada hramurilor, când fluidizarea circulaţiei este absolut necesară. Fiecare primar care va construi drumuri modernizate către cele 30 de mănăstiri şi 10 schituri din Eparhie va primi această distincţie, a spus Preasfinţitul Părinte. Arhimandritul Teofil Pop i-a oferit Preasfinţitului Părinte Iustin Sigheteanul, ca semn de mulţumire şi preţuire o icoană a Maicii Domnului, care va completa colecţia Episcopiei. Mănăstirea Moisei este cea mai veche mănăstire maramureşeană, funcţionând neîntrerupt de patru secole. Ea a avut, de-a lungul acestei perioade, un rol important în păstrarea Ortodoxiei ţinutului. Foto.

 • Vineri 14 August, de la ora 18.00, in ajunul sarbatorii Adormiri Maicii Domnului, PS Iustin Sigheteanul a savarsit Slujba Vecerniei cu litie si a predicat, pe altarul de vara din incinta Manastirii Moisei, Prot. Viseu. Dupa Slujba Vecerniei Preasfintia Sa a binecuvantat noul Centru Social-Cultural ,, Sf. Mitropolit Sava Brancovici" unde se vor desfasura conferite, activitati cu tineretul crestin ortodox si vor fi ingrijiti prin oferire de hrana zilnica mai multe familii nevoiase din zona. Foto.
 • Sambata 15 august, de la ora 9.30, PS Iustin Sigheteanul a coborat in mijlocul credinciosilor prezenti, dupa care a savarsit Sfanta Liturghie solemna, cu ocazia hramului (Adormirea Maicii Domnului) si a predicat in fata miilor de credinciosi prezenti la hram, din tot Maramuresul Voievodal si judetele invecinate. La sfarsitul Sfintei Liturghii, PS. Sa a conferit ,,Crucea Voievodala Maramureseana" pentru laici, Academicianului Ionel Valentin Vlad – Presedintele Academiei Romane, care este fiu al maramuresului si Academicianului Alexandru Surdu - Vicepresedintele Academiei Romane. Sarbatoarea impresionanta s-a incheiat cu intonarea de catre ierarh, cler si credinciosi a pricesnei inchinate Maicii Domnului ,,O Maicuta Sfanta,, si rugaciunea ,,Tatal Nostru" Foto.

Procesiunea Manastirii Moisei!

ALBUM FOTO 14-15 AUGUST 2015

Aveam aleasa bucurie de a va invita sa fiti in mijlocul nostru, la hramul manastirii, care va fi patronat de P.S. Dr. Iustin Hodea Sigheteanul, Episcop Vicar al Maramuresului si Satmarului in perioada 14-15 august, dupa urmatorul program:

 • 14 august ora 18:00-Vecernie cu Litie
  ora 22:00-Privegherea cu Prohodul Maicii Domnului, urmate de Dezlegarile Sfantului Vasile cel Mare
 • 15 august ora 02:30-Sfanta Liturghie, in limba ucraineana
  ora 04:00-Sfanta Liturghie, cu impartasirea credinciosilor
  ora 06:00-Sfintirea Apei
  ora 07:00-Sfantul Maslu
  ora 08:00- Parastasul, pentru cei adormiti
  ora 10:00- Sfanta Liturghie Arhiereasca

Va asteptam cu dragoste frateasca!

ALBUM FOTO PREGATIRE PENTRU HRAM

TABARA DE VARA SI DE PICTURA „SFANTUL SAVA BRANCOVICI” DE LA MANASTIREA MOISEI LA A SASEA EDITIE

ALBUM FOTO

A VI-a editie a Taberei de vara si de pictura „Sfantul Sava Brancovici”, organizata la Manastirea „Adormirea Maicii Domnului” Moisei, judetul Maramures, s-a desfasurat si in acest an in perioada 20-25 iulie, cu binecuvantarea Prea Sfintitului Parinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramuresului si Satmarului si cu purtarea de grija si sprijinul Prea Cuviosului Parinte Arhimandrit Teofil Pop, staretul manastirii dimpreuna cu obstea de aici.

Aceasta tabara se vrea a fi o smerita rasplata a dragostei pe care tinerii si copiii din zona Viseu-Borsa o au fata de Dumnezeu, Maica Domnului, Biserica si credinta stramoseasca, dar si fata de disciplina Religie, precum si fata de celelalte activitati extrascolare cu specific religios, pe care le indragesc si la care participa de fiecare data benevol, manati doar de imboldul sufletesc de a fi mai aproape de Dumnezeu si de a-si cunoaste si practica mai bine credinta ortodoxa in care s-au nascut si au crescut in sanul familiei lor si al neamului romanesc din care fac parte.

Pentru acesti minunati elevi, aceasta straveche manastire din Tara Maramuresului, care a fost si este in continuare un far calauzitor spre mantuire pentru cei care locuiesc in aceasta parte de tara, si nu numai pentru acestia, desi se afla intr-un amplu proces de innoire si sistematizare, s-a ingrijit ca si in acest an sa organizeze aceasta tabara de vara, dovedind inca o data grija pe care aceasta o are pentru generatia tanara de crestini, acest gest constituindu-se si intr-un indemn pentru toti cei responsabili de aceasta de a se ingriji mai mult de sufletele inocente ale tinerilor, mai ales in aceste vremuri care, prin diferite mijloace, incearca sa le tulbure curatia sufleteasca. Astfel, organizatorii acestei tabere, au facut tot posibilul ca pe parcursul ei participantii sa beneficieze de cele mai bune conditii de cazare si masa, dar si de o gama variata de activitati educative si mai ales recreative, asa incat copiii sa se simta cat mai bine, sa se recreeze dar sa si ramana in suflet cu ceva folositor in urma acestei experiente.

Activitatea principala a taberei a fost invatarea tehnicii pictarii unei icoane pe sticla, aceasta activitate dorindu-se a fi si un liant peste timp intre micii pictori de astazi si cei care, cu peste 400 de ani in urma, deprindeau tainele zugravirii icoanelor in scoala de zugravi care a functionat o perioada in cadrul acestei manastiri. Icoanele pe care participantii le-au pictat pe parcursul acestei tabere, avem nadejdea ca vor fi pentru acestia un semn spre amintire de zilele frumoase petrecute in aceasta tabara alaturi de ceilalti colegi, dar mai ales un semn spre intarirea credintei in Dumnezeu, caci cu siguranta ca ori de cate ori acestia o vor privi, gandul se va inalta in rugaciune spre cel zugravit chiar de catre ei.

Alte activitati dedicate vietii lor spirituale, la care elevii au participat cu drag, chiar daca acestea au fost optionale, au fost participarea la programul liturgic al manastirii (Sfanta Liturghie, Vecernia, Miezonoptica) si primirea Sfintelor Taine ale Maslului, Spovedaniei si Impartasaniei. Acestea au avut si rolul de a-i pregati pe copii pentru perioada deosebita a Postului Adormirii Maicii Domnului, post tinut cu mare evlavie de maramureseni, tineri sau batrani, prin participarea acestora in fiecare seara la Paraclisul Maicii Domnului, dar mai ales prin organizarea procesiunii de Sfanta Maria, prin care fiecare sat si parohie isi trimite mesagerii rugaciunii, coconii cei cu sufletul curat si cu glasuri pure, cristaline, in Gradina Maicii Domnului care pentru acest colt de tara, de peste 400 de ani, este Manastirea Moisei.

De asemenea pe parcursul taberei, tinerii prezenti au avut ocazia de a purta diferite discutii in care au fost abordate teme actuale care vizeaza viata lor sufleteasca precum si alte subiecte din sfera spirituala. S-a remarcat dezbaterea initiata de catre parintele Vasile Tomoiaga de la Parohia Nr.1 „Sfanta Cuvioasa Parascheva” din Moisei, care a lansat tinerilor provocarea de a descoperi efectele benefice dar si cele negative ale tehnologiei moderne, internetul cu retelele de socializare si diferitele site-uri, televizorul care prezinta o gama variata de emisiuni, dependenta de telefonul mobil, tableta si jocurile pe calculator, aratandu-le acestora cum ar trebui sa se raporteze un tanar crestin la acestea, pentru ca utilizarea lor sa le fie spre folos si nu spre pierzare.

Activitatile recreative au fost dintre cele mai diverse, de la jocuri de interior si in aer liber, drumetii, filme, foc de tabara, plimbari cu hidrobicicleta, pana la participarea la ateliere de impletituri, de pictura pe piatra si de gastronomie, cu totii invatand cum pot sa-si foloseasca timpul intr-un mod util si placut in acelasi timp, fara a-l pierde comunicand virtual ore nesfarsite in fata calculatorului sau al telefonului, ci castigandu-l alaturi de prietenii adevarati, reali, impreuna cu care sa se poata bucura din plin de anii copilariei si de zilele minunate ale vacantei de vara. Coordonatorii acestor activitati au fost parintele diacon Emilian Moldovan, profesor de religie la Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei, doamna profesoara Raluca Moldovan, profesor de informatica la Clubul Copiilor Viseu de Sus si doamna educatoare Claudia Grec de la Gradinitia Nr.2 Borsa, un aport deosebit aducandu-l si doamna Ioana Tomoiaga, bibliotecar la Biblioteca Comunala Moisei.

Dand slava Bunului si Milostivului Dumnezeu ca ne-a ajutat ca si in acest an sa putem oferi tinerilor nostri minunati cateva zile mai deosebite din perioada vacantei lor de vara in care sa se simta bine si sa si dobandeasca anumite cunostinte si deprinderi folositoare vietii lor, multumim Prea Cuviosul Parinte Staret, Arhimandritul Teofil Pop si tuturor celor implicati in aceasta activitate pentru efortul depus, rugandu-L pe Milostivul Dumnezeu sa le rasplateasca jertfa si sa le ajute sa organizeze in continuare astfel de activitati benefice pentru formarea si educarea tinerilor nostri ca buni crestini, dar mai ales ca buni si de nadejde oameni ai societatii si ai tarii noastre romanesti.

Diacon prof. Emilian Moldovan, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei, Maramures

Prof. Raluca Moldovan, Clubul Copiilor Viseu de Sus, Maramures

Impresii la final de tabara ale catorva participanti la

Tabara de vara si de pictura „Sf. Sava Brancovici”

 

 • Aceasta tabara este o binecuvantare pentru noi toti elevii care participam deoarece ne ofera liniste si pace sufleteasca dar in acelasi timp legam si noi prieteni care vor dura peste ani si ani. Totul a fost minunat, atat tabara, cat si aceasta frumoasa manastire care ne-a gazduit cu atata bucurie si dragoste.

Maria-Iulia, cls. a IX-a, Liceul Teoretic „Bogdan-Voda”, Viseu de Sus

 

 • A fost o tabara frumoasa. Am avut foarte multe experiente placute. Sper ca o sa se organizeze si anul viitor.

Claudiu, cls. a VII-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 • A fost una dintre cele mai frumoase experiente pe care le-am trait in aceasta vara. Am avut parte de multe activitati din care am invatat multe lucruri noi si folositoare pentru viitor, dar prin aceasta tabara am avut ocazia sa ne facem si multi prieteni noi.

Simina, cls. a VII-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 

 • A fost o tabara extraordinara si mi-a placut mult. Mi-am facut prieteni noi si m-am bucurat de toate activitatile. Totul a fost frumos si placut. As vrea sa se repete in viitor.

Stefan, cls. a III-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 • In aceasta tabara am invatat multe lucruri interesante. Mi-am facut multi prieteni noi cu care ne-am inteles foarte bine si ne-am distrat. Sper sa revin si in editiile urmatoare. Va multumesc pentru tot.

Madalina, cls. a VII-a, Liceul Tehnologic Viseu de Sus

 • Aceasta tabara reprezinta pentru noi un loc unde am putut „trai frumos”. Este un loc linistit in care putem sa ne regasim si sa ne facem prieteni buni. Peisajul frumos si atmosfera calda din tabara ne-a ajutat sa intram intr-o altfel de lume in care am putut sa ne detasam de agitatia societatii in care traim. Va multumesc mult.

Andreea, cls. a VII-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 • Aceasta tabara este o bucurie pentru toti elevii care participa la ea deoarece aici ne incarcam de energie pozitiva, liniste si pace. M-am simtit foarte bine intrucat mi-au placut toate activitatile facute si mi-am facut prieteni noi. Ma bucur ca am participat la aceasta tabara si imi pare rau ca s-a terminat.

Alina, cls. a VIII-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 • Aici am trait o experienta deosebita deoarece am invatat lucruri educative care au contribuit la formarea modului meu de a gandi. Activitatile desfasurate au depasit asteptarile mele de aceea sper sa repet aceasta experienta in tabara din vara viitoare.

Codruta, cls. a VII-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 • A fost cel mai frumos eveniment din vara aceasta, nu doar pentru ca m-am intalnit cu colegii de tabara si mi-am facut prieteni noi, ci si fiindca am invatat multe lucruri utile si care ma vor ajuta in viata.

Cristina, cls. a VII-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 • Tabara a fost distractiva, dar in acelasi timp si educativa. Ne-am jucat, ne-am simtit bine, dar am invatat si lucruri noi. Intr-un cuvant pot spune ca a fost minunat. Mi-am facut prieteni noi, afland ca exista persoane minunate. As dori sa vin si vara viitoare sa ii reintalnesc pe toti.

Daniela, cls. a VIII-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 

 • A fost cea mi frumoasa experienta din viata mea, dar acum a luat sfarsit. Sper sa vin si anii viitori.

Lia, cls. a V-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 • A fost o experienta foarte frumoasa timp de cinci zile, dar a luat sfarsit. Sper ca o sa se organizeze si anul viitor.

Calin, cls. a VII-a, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei

 • S-a terminat si cea de-a sasea editie a celei mai frumoase si linistite tabere la care am participat, ceea ce ne doream sa nu se mai termine, dar asa cum se spune tot ce-i frumos se termina repede.

Gabriela,cls. a IX-a, Liceul Teoretic „Bogdan-Voda”, Viseu de Sus

Articolul in format pdf

Invierea Domnului la Manastirea Moisei

 

Marele praznic al Invierii Domnului nostru Iisus Hristos, anul acesta a fost mai plin de lumina la Manastirea Moisei.

Sutele de credinciosi care au luat parte cu rabdare, cu acea cumintenie duhovniceasca, la sfintele slujbe in noaptea sfanta, cu sufletele curate, pline de lumina reflectata pe chipurile lor dar si in portul popular specific zonei, alaturi de cantarile pline de bucurie ale Invierii, de slujba solemna oficiata de un sobor de preoti condus de Prea Cuviosul Parinte Staret Arhimandritul Teofil Pop si de biserica gatita ca o mireasa, au creat o atmosfera de adevarata sarbatoare duhovniceasca.

Incepand cu miezul noptii pana tarziu in noapte, dar si in Ziua Invierii la slujba Vecerniei, rugaciunile inaltate spre Dumnezeu din inimile credinciosilor prezenti s-au impletit cu cantarea de biruinta „Hristos a inviat din morti...”, aducand in sufletele celor prezenti lumina, credinta, nadejde, dragoste dar mai ales bucuria sfanta a Invierii.

Anul acesta, postul de televiziune Digi24 a transmis in direct Slujba Invierii de la manastirea noastra, transmisiune precedata pe tot parcursul zilei de sambata de alte transmisiuni in direct alaturi de alte materiale care au promovat traditiile din zona si au recunoscut valoarea inestimabila pe care Manastirea Moisei o are pentru aceasta zona a tarii, atat datorita vechimii ei, dar mai ales datorita izvorului de har pe care il revarsa neincetat asupra credinciosilor din zona si chiar din intreaga tara. Foto.

 • Luni 2 Februarie 2015 de Praznicul Intampinarii Domnului, PS Iustin Sigheteanul a liturghisit si a predicat la Manastirea Moisei, Prot. Viseu. In cadrul Sfintei Liturghii Preasfintia Sa a hirotonit intru diacon pe teologul Emilian Moldovan. Foto.
 • 15 August 2014
  De praznicul “Adormirii Maicii Domnului” la Manastirea Moisei, la invitatia IPS Iustinian si PS Iustin, a fost prezent IPS Iosif Pop, Mitropolitul Europei Occidentale si Meridionale, care a patronat hramul acestei Manastiri, inconjurat de un sobor de preoti si in prezenta a zeci de mii de credinciosi.
  Ca in fiecare an, au fost prezente procesiunile specifice acestei manastiri organizate de fiecare parohie din Maramuresul voievodal. Foto.
ÎN COMUNIUNE CU DUMNEZEU, CU SFINTII SI CU APROAPELE

TABARA DE VARA SI DE PICTURA „SFÂNTUL SAVA BRANCOVICI”
MANASTIREA MOISEI, 18-20 iulie 2014– Editia a V-a

ALBUM FOTO

 • Desi editia din acest an a Taberei de vara si de pictura „Sfântul Sava Brancovici” desfasurata la Manastirea „Adormirea Maicii Domnului” Moisei, judetul Maramures, cu binecuvântarea Prea Sfintitului Parinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Satmarului si sub purtarea directa de grija a Prea Cuviosului Parinte Staret Arhimandritul Teofil Pop, a fost una mai scurta, ea a avut anul acesta o atmosfera mai familiala, la ea fiind prezenti un grup de elevi din clasele I-VIII ai Scolii Gimnaziale Nr.1 Moisei, alaturi de profesorul lor de religie, domnul Emilian Moldovan.
  Pe parcursul sfârsitului de saptamâna, marcat de praznuirea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, în gradina Maicii Domnului de la poalele Pietrosului Rodnei, elevii prezenti si-au petrecut câteva zile din vacanta cea mare de vara mai aproape de Dumnezeu si în comuniune unii cu altii.
  Astfel fiecare elev a pictat o icoana cu chipul sfântului a carui nume îl poarta, ocazie cu care au aflat mai multe informatii despre cel care este ocrotitorul lor spiritual. Dupa rugaciunea de sfintire a icoanelor, acestea au fost luate si duse la casele lor ca o amintire a activitatii desfasurate în aceasta tabara, dar mai ales ca liant peste timp între ei si sfântul ocrotitor în fata icoanei caruia de acum înainte vor înalta rugaciuni de mijlocire.
  Cu ocazia vizitarii bisericii de lemn a manastirii, veche de peste 400 de ani, restaurata si resfintita anul trecut cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului, în care am înaltat împreuna câteva rugaciuni catre Dumnezeu, Maica Domnului si sfinti, ne-am întors în timp, în zilele Sfântului Ierarh Sava Brancovici si am putut vedea cu ochii mintii comuniunea de rugaciune sfânta si curata a mosilor si stramosilor nostri moiseieni, îmbracati în portul popular maramuresan strabun, cu ierarhul ortodox venit cale lunga tocmai de la Balgrad, pentru a sfinti smeritul chivotul de lemn al bisericutei Manastirii Moisei, ultimul bastion al Ortodoxiei din Maramures în fata tavalugului habsburgic.
  Sfintele slujbe manastiresti la care am participat cu totii, au fost clipe de adânca meditatie si de rugaciune curata, de comuniune vazuta cu cei prezenti si de împartasire în duh cu cei aflati în Împaratia cea cereasca, rugaciunea fiind scara pe care am simtit cu totii ca ne-am întâlnit cu adevarat unii cu altii.
  Celelalte activitati recreative, precum drumetiile în mirificele împrejurimi ale manastirii, jocurile în aer liber sau de interior si focul de tabara, au fost de asemenea prilejuri potrivite de socializare, de împrietenire si de conversatie, dar si de destindere si relaxare, toate acestea contribuind la închegarea comuniunii dintre cei prezenti la aceasta tabara de vara.
  Tabara din acest an ne-a învatat pe toti sa ne întoarcem la originile stramosesti, la credinta simpla dar plina de har a înaintasilor nostri, la modul de viata autentic al acestora de comuniune cu Dumnezeu, cu sfintii si cu aproapele lor.

Prof. Moldovan Emilian-Ioan, Scoala Gimnaziala Nr.1 Moisei, Maramures

 • Duminica 2 Februarie 2014, de praznicul Intampinarii Domnului, P.S. Iustin Sigheteanul a savarsit Sfânta Liturghie si a predicat la Mânastirea Moisei, Prot. Viseu. La slujba a participat un numar mare de credinciosi din Moisei si din parohiile invecinate. La sfârsitul Sfintei Liturghii parintele staret Arhimandritul Teofil Pop, dupa ce a multumit Preasfintiei Sale i-a oferit în dar din partea obstii monahale o frumoasa icoana reprezentand Intampinarea Domnului. Foto.
 • Sâmbata 1 Februarie 2014, în ajunul praznicului Intampinarii Domnului, P.S. Iustin Sigheteanul a savarsit slujba Vecerniei Mari la Mânastirea Moisei. Dupa slujba vecerniei Preasfintia Sa a savarsit slujba tunderii în monahism a unui vietuitor al mânastirii care a primit numele de monah - Filotei. Foto.
 • Joi 30 Ianuarie, de sarbatoarea Sfintilor Trei Ierarhi, ocrotitorii scolilor teologice, P.S. Iustin Sigheteanul a liturghisit si a predicat la Catedrala Episcopala ,,Sf. Treime” din Baia Mare. Din soborul slujitor au facut parte toti parintii profesori de la sectiile de teologie ortodoxa din cadrul Centrului Universitar Nord, de la Seminarul Teologic ,,Sf. Iosif Marturisitorul” din Baia Mare si de la Liceul Teologic Ortodox ,,N. Steinhardt” din Satu Mare. Pe langa elevii seminaristi si studentii teologi au participat si reprezentanti ai autoritatilor locale, ai Centrului Universitar Nord si foarte multi credinciosi. La Sfanta Liturghie a asistat si I.P.S. Arhiepiscop Justinian, care in final a rostit un cuvant de binecuvantare.

INREGISTRARE DE LA CATEDRALA EPISCOPALA

 

 • Concertul solemn de colinde sustinut in Catedrala“Sf. Treime” din Baia Mare, de catre corul“Angeli”al Seminarului Teologic, corul “Sf. Ioan Damaschin” al Studentilor Teologi si corul“Doxologia” al Catedralei Episcopale, va fi transmis online, duminca 15 decembrie, de la ora 17:00.
INREGISTRAREA CONCERTULUI

 

 • Luni 21 Octombrie 2013, de sarbatoarea Sfintilor Marturisitori Ardeleni, P.S. Iustin Sigheteanul a liturghisit si a predicat în Parohia Moisei „Izvorul Dragos”. Dupa Sf. Liturghie Preasfintia Sa a savarsit Slujba Parastasului în memoria celor 29 de martiri ucisi la Moisei în 14 Octombrie 1944 de catre armata hortysta în retrajere, a sfintit Casa Memoriala si monumentul-memorial nou restaurat, ridicat în anul 1970 in memoria martirilor, opera în piatra a maestrului Vida Gheza. La eveniment au participat autoritatile judetene si locale. Dupa momentele solemne de la Moisei, Preasfintia Sa a vizitat noul schit „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Borsa Poiana. Foto

 • Joi 15 August 2013, de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, hramul Manastirii Moisei, P.S. Iustin Sigheteanul a savarsit Sfanta Liturghie Arhiereasca in noul altar de vara in stil maramuresean, pe care l-a si sfintit cu acest prilej. La priceasna Preasfintia Sa a rostit un ziditor cuvant de invatatura inchinat sarbatorii. In cadrul Sf. Liturghii a hirotonit intru preot pe seama Parohiei Unguras, Prot. Baia Mare, pe diaconul Sabin Petru Boglut. La sfarsitul Sf. Liturghii Arhimandritul Teofil Pop staretul manastirii a oferit in dar Preasfintiei Sale o frumoasa icoana a Maicii Domnului cu Pruncul. La sarbatoare au participat peste 20 de mii de credinciosi din localitatile maramuresului voievodal dar si din judetele invecinate, precum si maramureseni din dreapta Tisei – Ucraina. Au fost prezenti deasemenea, Prefectul Judetului Maramures Domnul Anton Rohian, Primarul Mun. Baia Mare Domnul Catalin Chereches, Senatorul Sorin Bota si mai multi primari si alti demnitari. Foto.

 • Miercuri 14 August 2013, In ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului, de la ora 17.00, P.S. Iustin Sigheteanul a tarnosit biserica de lemn monument istoric din incinta Manastirii Moisei, in urma amplelor lucrari de restaurare, care au avut loc intre anii 2011-2012. Biserica de lemn este prima biserica a manastirii Moisei si a fost inaltata in anul 1599, anul intemeierii asezamantului monahal. Biserica a mai fost sfintita in anul 1672 de catre Sf. Ierarh Sava Brancovici - Mitropolitul Transilvaniei, care avea atunci si calitatea de Episcop al Maramuresului. Dupa slujba de sfintire, Preasfintia Sa a savarsit Slujba Vecerniei cu litie, urmata de Slujba Privegherii. Cu acest prilej Preasfintia Sa a hirotesit intru Arhimandrit pe staretul manastirii - Protos. Teofil Pop. Foto.
 • În perioada 21.07.2013 - 29.07.2013 la manastirea Moisei a avut loc cea de-a patra editie a Taberei de vara si pictura Sf mitropolit Sava Brancoovici. Foto.
 • Luni 22 Iulie 2013, de la ora 16.00, P.S. Sa a poposit la manastirea Moisei, unde s-a intalnit cu elevii participanti la tabara ,,Bucuria de a fi crestin" pusa sub patronajul Sfantului Ierarh Sava Brancovici, cel care la 1672 a sfintit biserica de lemn din incinta manastirii. Foto.
 • Marti 16 Aprilie 2013 , P.S. Sa a poposit la Manastirea Moisei, unde a vizitat noile lucrari in constructie (turnul clopotnita, altarul de vara in stil maramuresan si Centrul Cultural Monahal ,, Sf. Ierarh Sava Brancovici"). Foto
 • Sambata 2 Februarie 2013 , de Praznicul Intampinarii Domnului, P.S. Iustin Sigheteanul a liturghisit si a predicat la Manastirea Moisei. Foto.